Adatvédelmi Szabályzat

Személyes adatok védelme

Általános rendelkezések

Nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. A ZnanyLekarz Sp. z o.o., mint a személyes adatok kezelője, gondoskodik a számára átadott adatok biztonságáról. Ezeket az adatokat, melyekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, különösen védett módon kezeli a ZnanyLekarz Sp. z o.o.. Az adatvédelmi kötelezettségről szóló rendelkezések az ismertorvos.hu weboldalon minden érdeklődő számára hozzáférhetőek.

Az ismertorvos.hu egy nyitott internetes oldal. A portál fő szolgáltatásai közé tartoznak az egészségügyi szakemberekről és intézményekről szóló vélemények, és információk megjelentetése, valamint terjesztésük. Ezen okokból kifolyólag az egészségügyi szakemberek, egészségügyi intézmények adatai nyilvánosak, a portál minden internetes felhasználója számára hozzáférhetőek, az oldal tartalmát a keresőrendszerek is indexelhetik.

Használati adatok felhasználására vonatkozó rendelkezések

Az internet hálózati forgalom általános szabályai alapján a rendszerben keletkező azonosítók (pl.: IP-cím) az ismertorvos.hu által, a portál szervereinek adminisztrációjával kapcsolatos technikai célokra használhatóak fel. Ezen kívül, az IP-címek felhasználásra kerülnek az általános, statisztikai és demográfiai információk gyűjtése során (pl.: arra vonatkozó adatok gyűjtése, hogy az adott személy melyik régióban használja az oldalt). Az ismertorvos.hu cookie-kat használ annak érdekében, hogy az egyéni szükségleteknek és érdeklődésnek megfelelő tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtson. Bizonyos esetekben az azonosítás és az oldalon található egyedi (személyre szabott) szolgáltatásokhoz való hozzáférés cookie-k alapján működik, ugyanakkor szükséges a felhasználók legalább egyszeri, jelszó általi azonosítása is a használat során. A keresőben a cookie-k kikapcsolása többnyire nem teszi lehetetlenné a szolgáltatásaink használatát, ugyanakkor nehézségeket okozhat. A cookie-kat szintén felhasználjuk általános, statisztikai és demográfiai információk gyűjtésére a szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

A regisztrációhoz szükséges adatok

A regisztrációs adatlap kitöltésekor a következő adatokat kötelező megadni: e-mail cím (mint felhasználónév), jelszó, vezetéknév, keresztnév (nevek), születési dátum, nem, irányítószám, település, aláírás.

A Szakemberről szóló alapvető információknak tartalmazniuk kell: fokozat, vezetéknév, keresztnév (nevek), praxisvégzés helye, specializáció, kapcsolattartási adatok, betegfogadás címe.

A szakember részéről ajánlott megadni a végzettséget igazoló diplomamásolatot. Az így megkapott adatok és másolatok kizárólag a szakemberek szakterületeinek igazolására szolgálnak.

Nyilvános felhasználói adatok

A felhasználók által írt vélemények a regisztráció folyamán megadott aláírással kerülnek nyilvánosságra. A felhasználók semmilyen más adata nem kerül nyilvánosság elé.

A szakemberek profiloldalain megjelenő nyilvános adatok

A regisztráció során megadott adatok nyilvánosságra kerülnek a szakemberek profiloldalain, ez alól kivételt képeznek: születési dátum, e-mail cím (felhasználónév). Egyéb adatok is megjelenhetnek a profiloldalakon, melyeket a szakemberek tetszőlegesen adhatnak meg (telefonszám, rendelési idő stb.). Minden profiloldalon megtalálhatóak az orvosról írt vélemények, valamint az értékelések átlaga.

Időpontfoglaláshoz szükséges adatok

Az orvosokhoz történő időpontfoglaláshoz kötelező megadni a teljes nevet, telefonszámot, e-mail címet. Ezek az adatok hozzáférhetőek a szakember, esetleg a szakember munkahelyén dolgozó alkalmazottak számára, akik az időpontfoglalást intézik. Az „Információ az orvosnak” részben tilos az egészségi állapot leírása, ez a rész kizárólag a vizsgálat technikai lebonyolításával kapcsolatos megjegyzéseket tartalmazhat.

Személyes adatok

A felhasználók és a szakemberek által megadott személyes adatok kezelője a varsói székhelyű ZnanyLekarz Sp. z o.o. (01-2017 Varsó, ul. Kolejowa 5/7). A ZnanyLekarz Sp. z o.o. a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint használja fel, az ismertorvos.hu weboldalon megtalálható, „Adatvédelem” részben leírtak szerint, különös figyelmet fordítva az adatok megfelelő biztonságára.

ZnanyLekarz Sp. z o.o. a felhasználók és a szakemberek azon személyes adatait használja fel, mely elengedhetetlen az elektronikus szolgáltatás megkezdéséhez, tartalmának szerkesztéséhez, megváltoztatásához, beszüntetéséhez, valamint a megfelelő realizáció megvalósításához. A ZnanyLekarz Sp. z o.o. a szakemberek beleegyezésével szélesebb körben is felhasználhatja a szakemberek adatait, mint az a szolgáltatás nyújtsához szükséges.

A felhasználó vagy a szakember által megadott személyes adatok az ismertorvos.hu weboldalon elérhető szolgáltatások használata céljából kerülnek kezelésre. A felhasználó és a szakember engedélyével az ismertorvos.hu statisztikai és marketing célokra is felhasználhatja az adatokat.

A felhasználók és a szakember által megadott tartalmak közzététele

A szakemberek és az intézmények profiloldalain közzétett vélemények és információk nyilvánosak, mindenki számára elérhetőek.

Az információ megőrzéséről és tárolásáról

A felhasználók személyes adatai adatbázisban kerülnek tárolásra, melynek biztonságáról az adatkezelő gondoskodik. Az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek megfelelnek a személyes adatok védelméről szóló törvényeknek, amelyek a következők:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. – a személyes adatok felhasználásának adminisztrációja, technikai és szervezési feltételekről
  • Dz. U. Nr 100, poz. 1024 (a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ajánlása szerint)– arra vonatkozóan, hogy milyen berendezésekkel és informatikai rendszerrel történhet meg az adatok felhasználása, kezelése.

Az adatbázishoz csak az informatikai rendszer adminisztrátorainak van hozzáférése, a ZnanyLekarz Sp. z o.o. speciális meghatalmazásából.

A személyes adatok hitelesítéséhez, módosításához, törléséhez való jog

A felhasználóknak és a szakembereknek jogukban áll megtekinteni a saját adataikat, továbbá lehetőségük van az adataik aktualizálására vagy törlésére. Annak érdekében, hogy megelőzzük az olyan személyek ismételt regisztrációját, akik korábban az ismertorvos.hu szolgáltatásait nem megengedett formában vették igénybe, és emiatt fiókjaik törlésre kerültek, megtagadhatjuk az ismételt regisztráció megállapításához nélkülözhetetlen adatok törlését. Jogi alap: art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Az adatok törlésének elutasítására a jogi előírások által meghatározott helyzetekben is lehetőség van.

A törvény által megengedett helyzetekben a ZnanyLekarz Sp. z o.o. a felhasználók vagy a szakemberek személyes adatainak egy részét átadhatja harmadik személy részére a szerzői jog védelme (vagy egyéb ok) miatt. Ezt kizárólagosan írásos kérelem esetén teheti meg (vagy abban az esetben, ha együttműködési megállapodás áll fenn az adatátadásra vonatkozólag a ZnanyLekarz Sp. z o.o.-val). Annak a személynek, aki ilyen jellegű írásos kérelemmel lép fel, kötelezően bizonyítania kell azt a tényt, hogy rendelkezik a szerzőnek a tartalom/termék/szolgáltatás után járó vagyoni jogával. Továbbá ezen jogok megsértésének gyanúja is fenn kell, hogy álljon. A ZnanyLekarz Sp. z o.o. szintén kiadhatja az általa gyűjtött adatokat a felhasználó kérésére vagy beleegyezésével, vagy a jogi előírások szerint felhatalmazott állami szervek követelésére. A ZnanyLekarz Sp. z o.o.-hoz beérkező e-mailek archiválásra kerülnek, és bizonyos esetben bizonyítékként felhasználhatóak.

Egyéb internetes oldalakra történő átirányítás

ZnanyLekarz Sp. z o.o. nem vállal felelősséget egyéb olyan portálok tulajdonosainak, illetve adminisztrátorainak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos magatartásáért, melyekhez az ismertorvos.hu oldalon elhelyezett átirányítási linkeken keresztül lehet eljutni. Mindenkit arra ösztönzünk, hogy olvassa el a személyes adatokat gyűjtő oldalakon megtalálható, a személyes adatok védelméről szóló tájékoztatókat. A felhasználó vagy szakember teljes mértékben felelős annak az oldalnak a tartalmáért, melyhez az ismertorvos.hu weboldalon az ő általa közzétett átirányítási link tartozik.

A felhasználónak vagy a szakembernek küldött információk

ZnanyLekarz Sp. z o.o. fenntartja a jogát arra nézve, hogy e-mailt küldjön minden felhasználójának az ismertorvos.hu portálon végbement fontos változásokról. Amennyiben a felhasználó vagy szakember beleegyezik, a ZnanyLekarz Sp. z o.o. küldhet reklám, vagy kereskedelmi célú tartalommal ellátott e-maileket. A rendszer fiókjába beérkező és kimenő levelekhez is kapcsolódhatnak reklám, vagy kereskedelmi célú tartalommal ellátott e-mailek.