Antipszichotikus gyógyszerek hatása a QT időre

Andrássy Gábor, Seregi Krisztina, Márton István, Trummer Zsófia, Ferencz Gyöngyvér, Tahy Ádám, Rihmer Zoltán, Nagy Zoltán, Varró András Célkitűzés:

Az antipszichotikumok (APS) kamrai tachycardiát (Torsade de Pointes; TdP) előidéző potenciálja magas, ezért aritmiás rizikót jelentenek. Vizsgálatunk célja az volt, hogy bebizonyítsuk az APS készítmények QT- idő megnyújtó hatását valamint, hogy a QTc számítására standardizált Bazett-formula valóban eltérő eredményeket ad-e, a másik két QTc számítására alkalmazott (Framingham és Fridericia-egyenlet) egyenlethez képest. Adatok és Módszerek: Hospitalizált pszichiátriai kezelés alatt álló betegek QTc- idejét vizsgáltunk. Betegek felvételekor és elbocsátásakor 12-elvezetéses ekg készült. Feljegyeztük a magnézium- és kálium szinteket, a betegek gyógyszerelését és a QT időket. A QTc időt férfiaknál 430-450 ms, nőknél 450-470 ms között határértékként, ha férfiaknál 450 ms illetve nőknél 470 ms fölött volt, akkor megnyúltként definiáltuk. 80 egymás után beválasztott beteg közül 70 beteg adatait tudtuk értékelni. 33 férfi és 37 nő szerepel a vizsgálatban. Eredmények: Átlagos életkor: férfiaknál 43 (±15) év, nőknél 48 (±9) év volt. A vizsgáltak átlagban 2 (±1) féle APS-t (min 1, max 4) szedtek. Aktív csoportnak neveztük azt a vizsgált mintát, ahol APS dózist emelték, passzív csoportnak pedig, ahol az APS dózist csökkentették. Azt a vizsgált mintát, akik APS szert kaptak, de dózisváltozás nem történt, standard csoportnak neveztük el. A vizsgált mintákban bebizonyítottuk, hogy az APS dózis emelése, szignifikáns QTc idő nyúlást okozott (Bazett formulával; p=0,0024, Framingham egyenlettel; p=0,0562, Fridericia egyenlettel; p=0,0363). Következtetések: A pszichiátriai gyógyszerek és gyógyszer-kombinációik esetében a QTc idő megnyúlásának a valószínűsége a jelenlegi gyakorlatban is magas, és erre APS alkalmazásakor is figyelni kell.

Hozzászólások: (0)