Szabályzat

Az ismertorvos.hu által elektronikus úton nyújtott szolgáltatás Szabályzata

1. § Általános rendelkezések

 1. Definíciók
  1. Szolgáltató – A varsói székhelyű ZnanyLekarz Sp. z o.o. (01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7, cégjegyzékszám: 0000347997, adószám: 7010224868) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Adminisztrátor).
  2. Portál – A http://www.ismertorvos.hu internetes cím alatt a Szolgáltató által üzemeltetett internetes honlap.
  3. Felhasználó – teljes jogi felelősségvállalással rendelkező természetes személy, akinek a Szabályzat elfogadásával és a regisztrációval lehetősége van a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételére.
  4. Szakember – orvos, fogorvos, pszichológus, gyógytornász, ápoló, ápolónő, dietetikus, terapeuta, vagy más fel nem sorolt foglalkozású felhasználók, akik egészségügyi ellátást, vagy paramedikus tevékenységet folytatnak.
  5. Intézmény – Ahol az egészségügyi ellátás, vagy a paramedikus tevékenység megvalósul.
  6. Tulajdonos – Az a felhatalmazott Felhasználó, aki az Intézményről szóló információk kezeléséért felelős.
  7. Profiloldal – A Portálon található szakemberekről vagy intézményekről szóló információk, vélemények összessége.
  8. Fiók – A portál adatbázisában szereplő bejegyzés, mely alátámasztja azt, hogy valaki felhasználó vagy szakember, s ebből kifolyólag veheti igénybe a meghatározott szolgáltatásokat a login és jelszó megadása után.
  9. Szolgáltatás – Elektronikus szolgáltatásnyújtás, mely a szolgáltatást igénybe vevő – Felhasználó, a felek együttes jelenléte nélkül – egyéni kérésére nyilvános teleinformatikai-rendszerek segítségével történő adatok küldésén és fogadásán alapul.
 2. A szolgáltató a jelen Szabályzat alapján nyújt szolgáltatásokat.
 3. A Szabályzat a felhasználóra külön szerződés megkötése nélkül is érvényes.

2. § Szolgáltatási kör

 1. A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat biztosítja:
  1. A Felhasználóknak lehetőségük van véleményt mondani város, valamint szakterület alapján kategorizált Szakemberekről és Intézményekről.
  2. Az általa biztosított keresőben Szakemberekre és Intézményekre lehet keresni.
  3. Értesítést küld az új információkról és véleményekről.
  4. Lehetőséget ad arra, hogy a Szakemberek korrigálják a róluk megjelenő információkat, továbbá a Felhasználók által írt véleményekre válaszoljanak.
  5. Lehetőséget biztosít időpontfoglalásra ahhoz a Szakemberhez vagy Intézményhez, akiknél ez a lehetőség megtalálható.
 2. Szakemberekről és Intézményekről kapott információk és vélemények ranglista alapján kerülnek megjelenítésre, mely eltérhet a vélemények beérkezési sorrendjétől.
 3. A Portál legtöbb szolgáltatásához ingyenesen lehet hozzájutni, különös tekintettel nem kell fizetni a regisztrációért, és a Szakemberekről, Intézményekről megosztott információért.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Portál bizonyos szolgáltatásai térítéses formában legyenek elérhetők, egyúttal kötelezi magát arra, hogy erről megfelelő időben tájékoztatást küldjön.

3. § A Szolgáltatásnyújtás feltételei

 1. A szolgáltatások használatának technikai feltételei:
  1. internethez való hozzáférés
  2. e-mail cím
  3. Egy, az alábbiakban felsorolt kereső: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, mely a legújabb programverzióval rendelkezik.
 2. A Szakemberekről vagy az Intézményekről szóló információkat és véleményeket mindenki elolvashatja, továbbá a keresőket mindenki használhatja.
 3. A bejelentkezett felhasználó ezen felül:
  1. véleményezheti a Szakembereket és Intézményeket
  2. hozzáadhat, vagy kijavíthat információkat a Szakemberekkel és Intézményekkel kapcsolatban
  3. kérheti az új információkról és véleményekről szóló szolgáltatás beindítását
  4. visszaélést jelenthet be
 4. A Felhasználó csak regisztráció után tud bejelentkezni. Ehhez a login (e-mail cím) és a Felhasználó jelszavának megadása szükséges, mely a regisztráció során került megadásra.
 5. Az új információkkal és véleményekkel kapcsolatos értesítések küldése automatikusan beindul, ha egy Szakember, Intézmény követésre kerül.
 6. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy szolgáltatásait időlegesen felfüggessze arra az időre, amíg a fejlesztések, a Portál átépítése, vagy amíg az informatikai-rendszer karbantartása tart.
 7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból eredő szolgáltatásnyújtás szüneteléséért.
 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azoknak a Felhasználóknak a magatartásáért, akik nem jelennek meg a Szakemberekhez, vagy az Intézményekhez lefoglalt időpontokban, továbbá azon Felhasználókkal szemben sem felelős, akik a Szakember, vagy az Intézmény hibájából nem jutottak el a vizsgálatig. Amennyiben a vizsgálat létrejöttére nincs lehetőség, akkor az érdekelt felek kötelesek visszamondani a vizsgálatot a saját profiloldalukon, melyről a másik felet telefonon értesíteniük kell.

4. § A szakemberekről és intézményekről szóló vélemények és információk hozzáadása

 1. A vélemények a regisztráció során a Felhasználó által megadott aláírással (nickkel) jelennek meg.
 2. A Szakemberekről szóló vélemények és információk kizárólag a szakemberek szakmai tevékenységéről szólhatnak.
 3. A Szakemberekről és Intézményekről írt vélemények, információk csak és kizárólag a Felhasználó személyes tapasztalatán alapulhatnak. Nem szólhatnak egy harmadik személy tapasztalatairól.
 4. Egy Felhasználó ugyanarról az esetről (vizsgálatról, konzultációról, beavatkozásról stb.) szóló véleményét többször nem teheti közzé.
 5. Tiltott reklámtartalmak elhelyezése.
 6. Az információk, vélemények, megjegyzések, hozzászólások nem sérthetik a társadalmi együttélés szabályait. Különösen nem megengedett a vulgáris, cenzurázatlan, sértő kifejezések, sértő megnevezés használata, a magánszféra megsértése, a bűncselekmény elkövetésének vádja, az erőszak alkalmazására vagy faji, hitbeli, etnikai (stb.) gyűlöletre uszító felhívás.
 7. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott információ és/vagy kiállított vélemény a valóságnak megfelel.
 8. A Szolgáltatónak jogában áll a vélemény vagy információ közzétételét visszautasítani vagy törölni, amennyiben annak tartalma ellentmond ezen Szabályzatnak vagy a törvényben foglaltaknak.
 9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy Szakemberek által átadott információk, vélemények, megjegyzések, hozzászólások tartalmáért.

5. § A szakemberek profiloldalai, hitelesített profiloldal

 1. A Szakember profiloldalának létrehozásához legalább a róla szóló alapvető információk megadása szükséges.
 2. A Szakemberről szóló alapvető információknak tartalmazniuk kell: fokozat, vezetéknév, keresztnév (nevek), praxisvégzés helye, specializáció, kapcsolattartási adatok, betegfogadás címe.
 3. Minden szakember csak egy Profiloldallal rendelkezhet. Nem megengedett több szakember adatait tartalmazó közös Profiloldal létrehozása.
 4. A vezetéknév és keresztnév mezőkben nem szerepelhet más információ, csak az egyes Szakemberek vezetékneve és a keresztneve. Különösen nem megengedett cégnév, egészségügyi intézménynév elhelyezése.
 5. Minden Szakember létrehozhatja, vagy hitelesítheti Profiloldalát. Ennek céljából regisztrálnia kell.
 6. A Szakember által létrehozott, vagy hitelesített Profiloldal „hitelesített Profiloldalként” kerül megjelölésre.
 7. A hitelesített Profiloldalon a Szakember további lehetőségeket érhet el:
  1. szerkesztheti a róla szóló információkat
  2. saját képet adhat hozzá
  3. válaszolhat a Felhasználók által írt véleményekre
  4. megtekinthet az orvosi vizsgálatokról szóló statisztikákat
 8. A Szakember kizárólag a saját fényképét töltheti fel, mely megkönnyíti a beazonosítását, egyúttal engedélyt ad a saját, általa a Portálra feltöltött fényképének nyilvánossá tételéhez és terjesztéséhez. Tilos más személyek fényképének feltöltése, és mindenfajta grafikai alkotások feltöltése. Megengedett a fényképek retusálása, azzal a feltétellel, hogy az minőséget javító, általános korrekción mehet csak keresztül (telítettség, kontraszt stb.). Nem megengedett ugyanakkor a fénykép bizonyos részeinek önkéntes megváltoztatása, nem lehet egyes részeket elvenni és/vagy hozzátenni, több képet összeszerkeszteni, vagy megváltoztatni a kép eredeti elrendezését. Szintén tilos az erotikus jellegű képek feltöltése, valamint a Portál professzionális karakteréhez nem méltó képek elhelyezése.
 9. Azon képek, melyek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak, a Szakember értesítése nélkül a Szolgáltató által törlésre kerülhetnek.
 10. A Szolgáltató visszautasíthatja azon információk közzétételét, vagy a közzétetteket törölheti, amennyiben az a gyanú merül föl, hogy a valóságnak nem felelnek meg.

6. § Az Intézmények profiloldalai, hitelesített profiloldal

 1. Az Intézményekről szóló alapvető információknak tartalmazniuk kell: az egészségügyi intézmény neve, specializáció, működési helye, kapcsolattartási adatok.
 2. Új Intézmény Profiloldalának létrehozásához legalább a róla szóló alapvető információk szükségesek.
 3. Minden Intézmény egy Profiloldallal rendelkezhet. Nem megengedett az, hogy néhány Intézmény egy közös Profiloldallal rendelkezzen. Az ismétlődő profiloldalak törlésre kerülnek.
 4. Minden Tulajdonos létrehozhatja vagy hitelesítheti Intézményének Profiloldalát, e célból regisztrálnia kell.
 5. A Tulajdonos által létrehozott, vagy hitelesített profiloldal „hitelesített Profiloldalként” kerül megjelölésre.
 6. Az Intézmény hitelesített Profiloldalán a Tulajdonos további engedélyeket kap:
  1. szerkesztheti az Intézményről szóló információkat
  2. hozzáadhatja az Intézmény logóját
  3. válaszolhat a Felhasználók által írt véleményekre
  4. megtekinthet az orvosi vizsgálatokról szóló statisztikákat.
 7. A Tulajdonos egyedül az általa kezelt Intézmény logóját helyezheti el. Egyúttal engedélyt ad az általa a Portálra feltöltött logó, nyilvánossá tételéhez és terjesztéséhez. Tilos a Portál arculatához nem méltó képek elhelyezése.
 8. Azon képek, melyek nem töltik be a fenti kritériumokat, az Adatkezelő értesítése nélkül a Szolgáltató által törlésre kerülhetnek.
 9. A Szolgáltató visszautasíthatja azon információk közzétételét, vagy a közzétetteket törölheti, amennyiben az a gyanú merül föl, hogy a valóságnak nem felelnek meg.

7. A szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés megkötésének és felbontásának feltételei

 1. A szerződés megkötése a Portálra való regisztrációval és a Fiók aktiválásával jön létre.
 2. A Felhasználó a Fiókja regisztrációjakor elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, és kötelezi magát betartásukra.
 3. Amennyiben a Szabályzat módosítása esetén annak valamelyik pontjával a Felhasználó mégsem ért egyet, köteles a Fiókja azonnali megszüntetésére. Ennek hiányában úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseit elfogadja.
 4. A regisztrációhoz a Felhasználónak vagy Szakembernek az alábbi formanyomtatványt kell kitöltenie: https://www.ismertorvos.hu/regisztracio/orvos.
 5. A Szolgáltató a Felhasználóknak és a Szakembereknek biztosítja a saját adataikhoz való hozzáférést, továbbá lehetőséget ad ezek módosítására, kiegészítésére. A Szolgáltató harmadik személy részére nem adhat ki adatokat a Felhasználó vagy a Szakember beleegyezése nélkül, hacsak ezeket nem felhatalmazott szervek kérik.
 6. A Szakember regisztrációjához, a Felhasználóktól megkövetelt adatokon kívül ajánlott a szakember részéről megadni a végzettséget igazoló diplomamásolatot. Az így megkapott adatok és másolatok kizárólag a szakemberek szakterületeinek igazolására szolgálnak.
 7. Tulajdonos lehet minden olyan Felhasználó vagy Szakember, aki igazolja azt, hogy van felhatalmazása az Intézmény Profiloldalának kezeléséhez.
 8. Abban az esetben, ha megalapozott kétségek merülnek fel a Felhasználó adatainak valódiságát illetően, a Szolgáltató kérheti az adatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatását.
 9. A Felhasználó és a Szakember személyes adatainak, melyeket a regisztrációs formanyomtatvány, valamint az általa létrehozott Profiloldal tartalmaz, felhasználása az ő engedélyével történik, melyet a Portálra való regisztrációval fejez ki. A Szolgáltató az „Adatvédelem” részben foglaltak szerint kezelheti és használhatja fel az adatokat.
 10. A Portálra való regisztrációval és aktivációval a Felhasználó, a Szakember, vagy a Tulajdonos
  1. kijelenti és tanúsítja, hogy a Szabályzat teljes szövegét megismerte és elfogadta;
  2. elfogadja, hogy személyes adatai felhasználásra kerüljenek az ezen Szabályzatban foglaltak alapján, Szakemberek esetében a Profiloldalukon található adatok kerüljenek felhasználásra;
  3. megerősíti a regisztrációhoz szükséges formanyomtatványon megadott adatok valódiságát;
  4. elfogadja, hogy az említett regisztrációhoz szükséges formanyomtatványon megadott e-mail címen rendszerüzeneteket, a Portál üzemelésének technikai szünetéről, Szabályzatban történt változásokról, új funkciókról szóló üzeneteket, valamint kereskedelmi célú, piackutatáshoz és marketingtevékenységekhez kapcsolódó (ajánlatok, akciók, reklám- és marketing üzenetek) leveleket kapjon.
 11. Tiltott több Fiók birtoklása.
 12. Tilos a Fiókot más személynek átengedni.
 13. Tilos más alanyokhoz tartozó Fiókok használata.
 14. A megadott elektronikus címen a Felhasználó vagy a Szakember linket tartalmazó üzenetet kap. A linkre történő kattintás aktiválja a Fiókot, és lehetővé teszi a belépést.
 15. A szerződés határozatlan ideig szól.
 16. A Felhasználó, a Szakember, vagy a Tulajdonos a Fiókja törlésével szüntetheti meg a szerződést. A Szakember vagy Tulajdonos Fiókjának törlése nem vonja maga után a Profiloldal törlését.
 17. Minden Félnek joga van az elektronikus úton történő szolgáltatásról szóló szerződés azonnali hatályú, indoklás nélküli felmondására.
 18. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Fiók törlése által szüntesse meg a szerződést, amennyiben a Felhasználó vagy a Szakember tevékenysége nincs a törvénnyel, a Szabályzattal, vagy a Portál arculatával összhangban.
 19. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy szabadon megváltoztathassa szolgáltatásait, eszközeit valamint a Portál működését, beleértve a teljes adatbázis törlését, tevékenysége beszüntetését, jogainak másik Portálra történő átruházását, vagy más törvény által megengedett Portállal kapcsolatos tevékenységet. Az alább felsoroltak alapján a Felhasználó nem nyújthat be kártérítési igényt a Szolgáltatóval szemben.

8. Felelősség

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy Szakember által elhelyezett anyagok és információk tartalmáért és formájáért.
 2. A Felhasználó vagy a Szakember teljes felelősséget vállal a jogsértésért, a Portálon való tevékenysége által okozott károkért, különös tekintettel a nem valódi adatokra, az üzleti titok vagy más bizalmas információ közzétételére, a személyhez fűződő jogok vagy a szerzői jogok vagy más hasonló jogszabályi rendelkezések megsértésére.
 3. A Szolgáltató kifejezetten hangsúlyozza, hogy a Portál és az általa nyújtott szolgáltatás használata kizárólag a Felhasználó vagy a Szakember felelősségére történik. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden elhelyezett információ és anyag, valamint a Portál közvetítésén keresztül kapott termékek és szolgáltatások tekintetében, különös tekintettel az értékükre, a fogyasztási idejükre, teljességükre, épségükre vagy hasznosságukra.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa kínált térítésmentes termékek vagy szolgáltatások fizikai vagy jogi hibájáért valamint az ingyenes szolgáltatások és áruk kielégítő minőségéért. A Portál nem felelős azért, ha: valaki valamit nem végez el, vagy nem úgy végez el, mint ahogyan azt előzetesen megígérte; valaki nem ért a szakmájához.
 5. A Szolgáltató felelősségét a térítéses áru és szolgáltatás kielégítő minőségét illetően részletes előírások határozzák meg, melyek a térítés alapjául szolgálnak.
 6. A Szolgáltató nem garantálja a Portál teljes vagy részleges megfelelő működését.
 7. Abban az esetben, ha a Szolgáltató hivatali értesítést kap a Felhasználó vagy a Szakember által megadott adatok jogtalan tárolásáról, és ellehetetlenül a hozzáférés ezekhez az adatokhoz, a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó vagy a Szakembert ért kárért, mivel ellehetetlenítették az ezen adatokhoz való hozzáférést.

9. Reklamáció, reklamáció menete

 1. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Portál megfelelő működését biztosítsa, továbbá a Portál működésével kapcsolatos problémák megoldásában segítséget nyújtson.
 2. A Portálon található vélemény megbízhatóságát illető kétségeket közvetlenül az adott vélemény alatt található „Visszaélés bejelentése” gomb megnyomásával lehet jelezni.
 3. További a vélemény megbízhatóságával kapcsolatban felmerülő kétséget, hozzászólást, megjegyzést, hibát a Profiloldal jobb alsó sarkában található „Kapcsolat” gomb megnyomásával lehet hozzáadni.
 4. Az elküldött bejelentésekre gyors válasz érkezik a Felhasználó vagy a Szakember elektronikus postacímére.
 5. A Portál működésének zavara esetén, a Portál szolgáltatásaival és problémáival kapcsolatos megjegyzések 14 napon belül reklamálhatók a Felhasználó és a Szakember által a következő címen: kapcsolat@ismertorvos.hu.
 6. A reklamációk elbírálására az elküldés napjától számított 14 napon belül kerül sor. Amennyiben ez a határidő nem tartható, a Szolgáltató értesítést küld arról, hogy a késedelemnek mi az oka, továbbá a teljesítésre új időpontot jelöl meg.
 7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a reklamációt figyelmen kívül hagyja, amennyiben az az ezen Szabályzat ismeretének, csatolmányainak vagy a jogi előírások hiányából ered.
 8. A jogi követelések jogi úton történő érvényesítésére abban az esetben van lehetőség, ha a reklamációs eljárás nem járt eredménnyel.

10. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználók és Szakemberek a regisztrációkor megadott e-mail címükön történő előzetes informálása után egyoldalúan módosítsa a Szabályzatot.
 2. A Felhasználót és a Szakembert terheli a felelősség az olyan e-mail cím megadásáért, amelyhez nincs hozzáférése, különösen, ha a cím nem valós, vagy más személyhez tartozik, valamint az 1.1 pontban foglaltak szerinti értesítés megérkezésének elmaradásáért.
 3. A felek között a lengyel jog szabályai irányadóak.
 4. Az 1.3. pontban foglaltak és általánosságban a Szabályzatban foglaltak nem érintik a fogyasztónak minősülő természetes személy (aki üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra kötötte meg a szerződést) azon jogát, hogy a szokásos tartózkodási helye szerinti állam által biztosított, eltérést nem engedő fogyasztóvédelmi szabályok által biztosított védelemmel éljen.
 5. A Szabályzatban nem szabályozott ügyek esetén a Polgári Törvénykönyv elektronikus szolgáltatásnyújtásról szóló rendelkezései irányadóak.
 6. Minden szolgáltatásnyújtásból eredő vitás ügyben a Szolgáltató székhelyén lévő bíróság az illetékes.
 7. Az alábbi Szabályzat hatályon kívül helyez minden eddigi szabályzatot, a Portálon való megjelenése napjától kezdve azonnali hatállyal életbe lép.